Personligt

Fordon

Fastighet

För hemmet

Elektronik

Fritid & hobby

Tjänster

Gemenskap

Gratis

Jobb

Villkor

Vi tillhandahåller tjänster till dig i enlighet med de meddelanden, villkor och villkor som anges i detta avtal. Dessutom kommer du att följa de regler, riktlinjer, policyer, villkor och villkor som gäller för sådana tjänster innan du använder dem. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna webbplats och dessa villkor när som helst. Innan du fortsätter, vänligen läs detta avtal eftersom att gå in på, surfa eller på annat sätt använda webbplatsen visar att du samtycker till alla villkor och villkor i detta avtal. Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera något innehåll, information eller annat material via denna webbplats som (a) inkluderar buggar, virus, maskar, falldörrar, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller skadliga egenskaper; (b) är ärekränkande, hotfull, ärekränkande, obscent, oanständig, pornografisk, diskriminerande eller kan ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt lagarna i Sverige eller lagarna i något annat land som kan gälla; eller (c) bryter mot eller gör intrång i någon persons upphovsrätt, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra äganderätter. SwedM.se kan ge dig en kontoidentifikation och ett lösenord för att du ska kunna komma åt och använda vissa delar av denna webbplats. Varje gång du använder ett lösenord eller identifiering anses du ha behörighet att komma åt och använda webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med villkoren i detta avtal, och SwedM.se har ingen skyldighet att undersöka källan till sådan åtkomst eller användning av webbplatsen. Genom att acceptera dessa användarvillkor genom din användning av webbplatsen intygar du att du är 18 år eller äldre. Om du är under 18 år, använd denna webbplats endast under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. Med förbehåll för villkoren i detta avtal, ger dig härmed en begränsad, återkallbar, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens att komma åt och använda webbplatsen genom att visa den i din webbläsare endast i syfte att handla och inte för någon kommersiell användning eller användning för tredje parts räkning, förutom vad som uttryckligen tillåts av SwedM.se i förväg. Varje överträdelse av detta avtal kommer att resultera i omedelbar återkallelse av licensen som beviljats i denna paragraf utan att meddela dig. Såvida det inte uttryckligen tillåts av vårt företag i förväg, allt material, inklusive bilder, text, illustrationer, mönster, ikoner, fotografier, program, musikklipp eller nedladdningar, videoklipp och skriftligt och annat material som är en del av denna webbplats (tillsammans " Innehåll”) är endast avsedda för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte göra någon kommersiell användning av någon av informationen som tillhandahålls på webbplatsen eller göra någon användning av webbplatsen till förmån för en annan verksamhet. Vi förbehåller oss rätten att vägra service, avsluta konton och/eller annullera beställningar efter eget gottfinnande, inklusive, utan begränsning, om vi anser att kundbeteende bryter mot gällande lagar eller är skadligt för våra intressen. Du får inte reproducera, distribuera, visa, sälja, leasa, överföra, skapa härledda verk från, översätta, modifiera, bakåtkonstruera, demontera, dekompilera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del av den såvida det inte uttryckligen tillåts av vårt företag skriftligen . Du kommer att vara ensam ansvarig för all åtkomst till och användning av denna webbplats av alla som använder lösenordet och identifieringen som ursprungligen tilldelats dig oavsett om sådan åtkomst till och användning av denna webbplats faktiskt är auktoriserad av dig, inklusive utan begränsning, all kommunikation och överföringar och alla förpliktelser (inklusive men inte begränsat till ekonomiska förpliktelser) som uppstår genom sådan åtkomst eller användning. Du är ensam ansvarig för att skydda säkerheten och sekretessen för lösenordet och identifieringen som tilldelats dig. Du ska omedelbart underrätta SwedM.se om all obehörig användning av ditt lösenord eller din identifiering eller något annat brott eller hot om intrång i denna webbplatss säkerhet.

Har du fler frågor? Kontakta oss